+31 (0)10 - 413 76 61 • info@fire-resistant.nl

Brandvertragend behandelen van riet en stro

De charme van een rieten dak heeft als keerzijde de term brandgevaarlijk. Met oog hierop heeft Fire Resistant het product Flame Fix® TR1 ontwikkeld, een speciaal brandvertragend product dat het vlampunt van een rieten dak zodanig verhoogt dat na behandeling de kans op het uitbreken van brand door vliegvuur nauwelijks groter is dan bij een traditioneel pannendak.

Back to Top